توسط fintech fintech بدون دیدگاه

بورسیه بانک توسعه اسلامی

islamic_develoment_bank

islamic_develoment_bank

بورسیه بانک توسعه اسلامی برای مقاطع مختلف

بانک توسعه اسلامی از اعطای تعدادی بورس تحصیلی برای اعضای کشورهای عضو و کشورهای مسلمان در مقاطع تحصیلی کارشناسی, کارشناسی ارشد، دکترا و پست دکترا برای سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ خبر داده است که به شرح ذیل می باشد.

ادامه مطلب