آدرس آموزشگاه: ایران، آذربایجان شرقی،شهرستان مراغه،شیخ تاج،مجتمع دکترحسابی،طبقه سوم واحد2
شماره تماس: 37243734-041  واتس آپ: 09143209185

 

bulent_ecevit_university

اعلام بازه زمانی انتخاب رشته دانشگاه بولنت اجویت شهر زونگولداک برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲

Zonguldak Bülent Ecevit üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru İla

مرحله یک
شروع ثبت نام : ۰۷-۰۶-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ )
پایان ثبت نام : ۲۵-۰۶-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ )
اعلام نتایج : ۰۲-۰۷-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ )

بازه زمانی ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان :
۰۲/۰۸/۲۰۲۱ –۰۶/۰۸/۲۰۲۱
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ — ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

مرحله دو
شروع ثبت نام : ۱۲-۰۸-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ )
پایان ثبت نام : ۲۰-۰۸-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ )
اعلام نتایج : ۲۷-۰۸-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ )

بازه زمانی ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت اول :
۲۰/۰۹/۲۰۲۱ — ۲۴/۰۹/۲۰۲۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰ — ۲ مهر ۱۴۰۰

مرحله سه
شروع ثبت نام : ۲۹-۰۹-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ )
پایان ثبت نام : ۰۴-۱۰-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ )
اعلام نتایج : ۰۸-۱۰-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ )

بازه زمانی ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دوم:
۱۸/۱۰/۲۰۲۱ — ۲۰/۱۰/۲۰۲۱
۲۶ مهر ۱۴۰۰ — ۲۸ مهر ۱۴۰۰

آزمون های مورد قبول:

اولویت اول آزمون یوس دانشگاه های ترکیه :
برای رشته های لیسانس(۴ ساله) ۶۰ از ۱۰۰
برای رشته های کاردانی(۲ ساله) ۵۰ از ۱۰۰
برای رشته های لیسانس (۵ و ۶ ساله: پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی) ۸۰ از ۱۰۰
اولویت دوم آزمون SAT و ACT:
SAT :
برای رشته های لیسانس حداقل نمره کل ۱۰۰۰ از ۱۶۰۰ -نمره ریاضی ۶۰۰ از ۸۰۰
برای رشته های کاردانی حداقل نمره کل ۹۰۰ از ۱۶۰۰ – نمره ریاضی ۵۰۰ از ۸۰۰
ACT :
حداقل نمره کل ۲۱ از ۳۶
اولویت سوم معدل دیپلم(و پیش دانشگاهی) ایران :
برای رشته های لیسانس ۱۷ از ۲۰
برای رشته های کاردانی ۱۶ از ۲۰

شهریه رشته های مختلف در سال ۲۰۲۰:
پزشکی ۱۶۰۰۰ لیر
دندانپزشکی ۶۰۰۰ لیر
داروسازی ۶۰۰۰ لیر
فیزیوتراپی ۴ ساله ۱۶۰۰ لیر
پرستاری ۱۶۰۰ لیر
و…

شهریه رشته های مختلف برای ورودی های سال ۲۰۲۱ :

  

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / KONSERVATUAR / MESLEK YÜKSEKOKULU

  

NORMAL ÖĞRETİM MİKTARI

  

İKİNCİ ÖĞRETİM MİKTARI

Tıp Fakültesi ۲۷.۸۵۳,۵۰ ₺
Diş Hekimliği Fakültesi ۱۰.۰۴۷,۰۰ ₺
Eczacılık Fakültesi ۱۰.۰۴۷,۰۰ ₺
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ۴.۱۴۰,۰۰ ₺ ۴.۱۴۰,۰۰ ₺
Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat ۳.۴۴۵,۵۰ ₺ ۳.۴۴۵,۵۰ ₺
Fen ۴.۵۹۱,۵۰ ₺ ۴.۵۹۱,۵۰ ₺
Mühendislik Fakültesi ۵.۴۷۸,۰۰ ₺ ۵.۴۷۸,۰۰ ₺
Ereğli Eğitim Fakültesi ۳.۶۷۹,۵۰ ₺ ۳.۶۷۹,۵۰ ₺
Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi ۳.۶۷۹,۵۰ ₺
Denizcilik Fakültesi ۶.۸۹۵,۵۰ ₺ ۶.۸۹۵,۵۰ ₺
Sağlık Bilimleri Fakültesi ۳.۶۷۹,۵۰ ₺
İlahiyat Fakültesi ۳.۶۷۹,۵۰ ₺ ۳.۶۷۹,۵۰ ₺
İletişim Fakültesi ۳.۴۴۵,۵۰ ₺
Güzel Sanatlar Fakültesi ۶.۸۹۵,۵۰ ₺
Devlet Konservatuvarı ۱۵.۲۹۵,۵۰ ₺
Yüksekokullar ۴.۱۴۰,۰۰ ₺ ۴.۱۴۰,۰۰ ₺
Meslek Yüksekokulları ۲.۷۵۸,۵۰ ₺ ۲.۷۵۸,۵۰ ₺
ارتباط با ما👇👇
@bhz_st9

پشتیبانی

Top