آدرس آموزشگاه: ایران، آذربایجان شرقی،شهرستان مراغه،شیخ تاج،مجتمع دکترحسابی،طبقه سوم واحد2
شماره تماس: 37243734-041  واتس آپ: 09143209185

ankara_university

اعلام بازه زمانی انتخاب رشته دانشگاه آنکارا شهر آنکارا برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲

Ankara üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru İlanı

 

  شروع : ۱۲-۰۷-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ )
  پایان : ۰۱-۰۸-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ )
  اعلام نتایج : ۱۳-۰۸-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ )
  شروع ثبت نام قطعی : ۱۸-۰۸-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ )
  پایان ثبت نام قطعی : ۲۷-۰۸-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ )
  ظرفیت و شهریه برخی رشته ها :
  دندانپزشکی انگلیسی ۱۱ نفر – ۳۹۶۰۰ لیر
  دندانپزشکی ترکی ۱۹ نفر – ۲۶۴۰۰ لیر
  پزشکی انگلیسی ۵ نفر – ۶۰۰۰۰ لیر
  پزشکی ترکی ۲۰ نفر – ۴۰۰۰۰ لیر
  داروسازی انگلیسی ۲۰ نفر – ۳۶۳۰۰ لیر
  داروسازی ترکی ۲۰ نفر – ۲۴۲۰۰ لیر
  پرستاری ۲۰ نفر – ۸۸۰۰ لیر
  مامایی ۲۰ نفر –  ۸۸۰۰ لیر
  آزمون های مورد قبول :
  یوس ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ دانشگاه آنکارا : حداقل نمره ۵۰/۱۰۰
  SAT : حداقل نمره کل ۱۱۰۰-۱۶۰۰ – حداقل نمره ریاضی ۶۵۰/۸۰۰
  معدل دیپلم : حداق نمره ۱۲/۲۰
Top