آدرس آموزشگاه: ایران، آذربایجان شرقی،شهرستان مراغه،شیخ تاج،مجتمع دکترحسابی،طبقه سوم واحد2
شماره تماس: 37243734-041  واتس آپ: 09143209185

kapadokya_universitesi

kapadokya_universitesi

اعلام زمان برگزاری آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه کاپادوکیا شهر کاپادوکیا

 kapadokya Üniversitesi Yos 2021 sınav takvimi açıklandı

 

بازه زمانی ثبت نام آزمون اول:
۰۱/۰۲/۲۰۲۱ – ۲۸/۰۲/۲۰۲۱
سیزده بهمن ال ده اسفند ۱۳۹۹

تاریخ آزمون اول:۰۶/۰۳/۲۰۲۱
شانزدهم اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۰
مرکز آزمون اول:قاضی آنتب-مرسین-هاتای-شانلی اورفا

بازه زمانی ثبت نام آزمون دوم:
۱۵/۰۳/۲۰۲۱ – ۰۳/۰۴/۲۰۲۱
بیست و پنج اسفند ۱۳۹۹ الی چهارده فروردین ۱۴۰۰

تاریخ آزمون دوم:۱۰/۰۴/۲۰۲۱
بیست و یک فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰

بازه زمانی ثبت نام آزمون سوم:
۰۳/۰۵/۲۰۲۱ – ۲۹/۰۵/۲۰۲۱
سیزده اردیبهشت الی هشت خرداد ۱۴۰۰

تاریخ آزمون سوم:۰۵/۰۶/۲۰۲۱
چهارده تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰

بازه زمانی ثبت نام آزمون چهارم:
۰۷/۰۶/۲۰۲۱ – ۲۶/۰۶/۲۰۲۱
شانزده تیر الی چهار مرداد ۱۴۰۰

تاریخ آزمون چهارم:۰۳/۰۷/۲۰۲۱
دوازده تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰
تداخل تاریخ با آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه کارادنیز تکنیک(۱۴:۰۰)،قاضی آنتب(۱۴:۰۰)،جراح پاشا(۱۵:۰۰)

بازه زمانی ثبت نام آزمون پنجم:
۰۵/۰۷/۲۰۲۱ – ۲۴/۰۷/۲۰۲۱
چهارده تیر الی دوم مرداد ۱۴۰۰

تاریخ آزمون پنجم:۰۷/۰۸/۲۰۲۱
شانزده مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰

هزینه:۱۵ دلار
مراکز:استانبول-نوشهیر

 

ارتباط با ما👇👇
WhatsApp:+989143209185

@bhz_st9

https://www.instagram.com/yos_habarlari/

https://www.instagram.com/yosacademi/

https://t.me/yoshaberleri

Top