آدرس آموزشگاه: ایران، آذربایجان شرقی،شهرستان مراغه،شیخ تاج،مجتمع دکترحسابی،طبقه سوم واحد2
شماره تماس: 37243734-041  واتس آپ: 09143209185

kirkkale_university

اعلام بازه زمانی انتخاب رشته دانشگاه کرککاله شهر کرککاله برای سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲

Kırıkkale üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru İlanı

بازه زمانی انتخاب رشته :

شروع ثبت نام : ۱۲-۰۷-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ )
پایان ثبت نام : ۱۰-۰۸-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ )
اعلام نتایج : ۱۶-۰۸-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ )
ارسال برگه های قبولی : ۱۸ و ۱۷-۰۸-۲۰۲۱ – (۲۷ و ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ )
بازه زمانی ثبت نام قطعی : ۲۵ و ۲۴ و ۲۳-۰۸-۲۰۲۱ ( ۳ و ۲ و ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ )

شروع تکمیل ظرفیت : ۰۱-۰۹-۲۰۲۱ – ( ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ )
پایان تکمیل ظرفیت : ۰۳-۰۹-۲۰۲۱ ( ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ )
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت : ۰۶-۰۹-۲۰۲۱ ( ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ )
بازه زمانی ثبت نام قطعی : ۹ و ۸ و ۰۷-۰۹-۲۰۲ – ( ۱۸ و ۱۷ و ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ )

هزینه انتخاب رشته :
۴۰۰ لیر

آزمون های مورد قبول :

SAT : حداقل نمره ۱۰۰۰/۱۶۰۰
ACT : حداقل نمره ۲۱/۳۶
آزمون یوس دانشگاه های زیر :

S.No ۲۰۲۱
۱ Afyon Kocatepe Üniversitesi
۲ Akdeniz Üniversitesi
۳ Anadolu Üniversitesi
۴ Ankara Üniversitesi
۵ Atatürk Üniversitesi
۶ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
۷ Balıkesir Üniversitesi
۸ Bursa Uludağ Üniversitesi
۹ Çukurova Üniversitesi
۱۰ Dokuz Eylül Üniversitesi
۱۱ Ege Üniversitesi
۱۲ Erciyes Üniversitesi
۱۳ Fırat Üniversitesi
۱۴ Gaziantep Üniversitesi
۱۵ Gebze Teknik Üniversitesi
۱۶ Hacettepe Üniversitesi
۱۷ Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
۱۸ İnönü Üniversitesi
۱۹ İstanbul Üniversitesi
۲۰ İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
۲۱ Karadeniz Teknik Üniversitesi
۲۲ Marmara Üniversitesi
۲۳ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
۲۴ Pamukkale Üniversitesi
۲۵ Sakarya Üniversitesi
۲۶ Selçuk Üniversitesi
۲۷ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
۲۸ Süleyman Demirel Üniversitesi
۲۹ Yıldız Teknik Üniversitesi

ظرفیت و شهریه برخی رشته ها :

دندانپزشکی ۵ نفر – ۱۰۰۴۷ لیر
پزشکی ۳ نفر – ۲۷۸۵۳/۵ لیر
حقوق ۵ نفر – ۴۱۴۰ لیر
فیزیوتراپی ۳ نفر – ۳۶۷۹/۵ لیر
پرستاری ۳ نفر – ۳۶۷۹/۵ لیر
تغذیه ۳ نفر – ۳۶۷۹/۵ لیر
دامپزشکی ۴ نفر – ۱۲۱۴۵/۵ لیر
و…

فایل کامل شهریه ها

فایل کامل ظرفیت ها

 

ارتباط با ما👇👇
Top