آدرس آموزشگاه: ایران، آذربایجان شرقی،شهرستان مراغه،شیخ تاج،مجتمع دکترحسابی،طبقه سوم واحد2
شماره تماس: 37243734-041  واتس آپ: 09143209185

malatya_turgut_ozal

malatya_turgut_ozal

اعلام زمانبندی برگزاری آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه تورگوت اوزال شهر مالاتیا

Turgut özal üniversitesi Yos 2021 sınav takvimi açıklandı

شروع ثبت نام : ۱۹/۰۴/۲۰۲۱
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
——————————
پایان ثبت نام: ۱۸/۰۶/۲۰۲۱
۲۸ خرداد ۱۴۰۰
——————————
صدور برگه های ورود به جلسه: ۲۸/۰۶/۲۰۲۱
۷ تیر ۱۴۰۰
——————————
تاریخ آزمون: ۱۰/۰۷/۲۰۲۱
۱۹ تیر ۱۴۰۰
——————————
اعلام نتایج: ۲۲/۰۷/۲۰۲۱
۳۱ تیر ۱۴۰۰
انتشار سوالات آزمون: ۱۳/۰۷/۲۰۲۱
۲۲ تیر ۱۴۰۰
——————————
اعتراض به سوالات آزمون:
۱۳/۰۷/۲۰۲۱–۱۵/۰۷/۲۰۲۱
۲۲ تیر ۱۴۰۰ – ۲۴ تیر ۱۴۰۰
——————————
بررسی اعتراضات:
۱۶/۰۷/۲۰۲۱–۲۰/۰۷/۲۰۲۱
۲۵ تیر ۱۴۰۰ – ۲۹ تیر ۱۴۰۰
——————————
اعتراض به نتایج آزمون:
۲۳/۰۷/۲۰۲۱–۲۶/۰۷/۲۰۲۱
۱ مرداد ۱۴۰۰ – ۴ مرداد ۱۴۰۰
——————————
اعلام نتایج اعتراضات به نتایج آزمون: ۳۰/۰۷/۲۰۲۱
۸ مرداد ۱۴۰۰

بازه زمانی انتخاب رشته :
۰۲/۰۸/۲۰۲۱ — ۱۳/۰۸/۲۰۲۱
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ – ۲۲ مرداد ۱۴۰۰
——————————
اعلام نتابج انتخاب رشته: ۲۱/۰۸/۲۰۲۱
۳۰ مرداد ۱۴۰۰
——————————
بازه زمانی ثبت نام قطعی:
۲۳/۰۸/۲۰۲۱ — ۲۹/۰۸/۲۰۲۱
۱ شهریور ۱۴۰۰ – ۷ شهریور ۱۴۰۰
——————————
بازه زمانی تکمیل ظرفیت اول:
۰۲/۰۹/۲۰۲۱ — ۰۵/۰۹/۲۰۲۱
۱۱ شهریور ۱۴۰۰ – ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
——————————
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت اول:
۰۶/۰۹/۲۰۲۱ — ۱۰/۰۹/۲۰۲۱
۱۵ شهریور ۱۴۰۰ – ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

هزینه:——
تعداد سوالات:——
زمان آزمون:——
نمره منفی:——
اعتبار آزمون:——
مراکز آزمون:——

تداخل با آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه استانبول(۱۵:۰۰)

ارتباط با ما👇👇
@bhz_st9
Top