آدرس آموزشگاه: ایران، آذربایجان شرقی،شهرستان مراغه،شیخ تاج،مجتمع دکترحسابی،طبقه سوم واحد2
شماره تماس: 37243734-041  واتس آپ: 09143209185

Mustafa-Kemal-university

Mustafa-Kemal-university

۲۰۲۱-۲۰۲۲ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE YERLEŞTİRMETAKVİMİ

TAKVİMİ

جدول زمانبندی پذیرش دانشجوی خارجی دانشگاه مصطفی کمال در سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱

 

                                  ۰۱.۰۳.۲۰۲۱-۰۱.۰۶.۲۰۲۱

 

۱۱ اسفند ۱۴۰۰ –تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ تمدیدشد.

Başvurular(HMKÜYÖS-20210)

 

بازه زمانی ثبت نام

                                     ۲۲.۰۶.۲۰۲۱/saat 10:30

 

یکم تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۰

 Sınav Tarihi (HMKÜYÖS-2021)

 

تاریخ آزمون

                                             ۲۸.۰۶.۲۰۲۱

 

۷ تیر ۱۴۰۰

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

 

اعلام نتایج

                                   ۲۹.۰۶.۲۰۲۱-۰۴.۰۷.۲۰۲۱

 

۸ تیر ۱۴۰۰ -۱۳ تیر ۱۴۰۰

Tercihler(HMKÜYÖS-2021)

 

بازه زمانی انتخاب رشته

                                               ۱۲.۰۷.۲۰۲۱

 

۲۱ تیر ۱۴۰۰

Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

 

اعلام نتایج انتخاب رشته

                                  ۱۳.۰۷.۲۰۲۱-۳۰.۰۷.۲۰۲۱

 

۲۲ تیر ۱۴۰۰ – ۸ مرداد ۱۴۰۰

Kesin Kayıt Tarihleri

 

بازه زمانی ثبت نام قطعی

                                ۰۳.۰۸.۲۰۲۱-۰۶.۰۸.۲۰۲۱

 

۱۲ مرداد ۱۴۰۰ – ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

Boş Kalan Programlar İçin 1.Başvuru ve Tercih Tarihleri

 

بازه زمانی انتخاب رشته مرحله دوم

                                             ۱۳.۰۸.۲۰۲۱

 

۲۲ مرداد ۱۴۰۰

Yerleştirme Sonuçlarının açıklanması

 

اعلام نتایج انتخاب رشته مرحله دوم

                                    ۱۶.۰۸.۲۰۲۱-۳۱.۰۸.۲۰۲۱

 

۲۵ مرداد ۱۴۰۰- ۹ شهریور ۱۴۰۰

­­­-Boş Kalan Programlar İçin Yerleşen Adayların Kayıt Tarihleri۱

 

بازه زمانی ثبت نام قطعی انتخاب رشته مرحله دوم

                                   ۰۲.۰۹.۲۰۲۱-۰۵.۰۹.۲۰۲۱

 

۱۱ شهریور ۱۴۰۰ – ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

Boş Kalan Programlar İçin 2.Başvuru ve Tercih Tarihleri

 

بازه زمانی انتخاب رشته مرحله سوم

                                             ۱۰.۰۹.۲۰۲۱

 

۱۹ شهریور ۱۴۰۰

Yerleştirme Sonuçlarının açıklanması

 

اعلام نتایج انتخاب رشته مرحله سوم

                                     ۱۱.۰۹.۲۰۲۱-۲۴.۰۹.۲۰۲۱

 

۲۰ شهریور ۱۴۰۰ – ۲ مهر ۱۴۰۰

-Boş Kalan Programlar İçin Yerleşen Adayların Kayıt Tarihleri۲

 

بازه زمانی ثبت نام قطعی انتخاب رشته مرحله سوم

                               ۲۸.۰۹.۲۰۲۱/ SAAT:14.00

 

۶ مهر ۱۴۰۰

TÜRKÇE  YETERLİLİK  SINAVI

 

تاریخ آزمون تومر

ارتباط با ما👇👇
@bhz_st9
Top